Beheersorgaan bib en gemeenschapscentrum

De bibliotheek en de gemeenschapscentra van Wuustwezel worden beheerd door een beheersorgaan. Dit is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen wordt aangesteld voor een periode van 6 jaar. Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft adviserende bevoegdheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financiële beleid, enzovoort) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke strekkingen, gebruikers van de bibliotheek en experts inzake cultuurbeleid. Het beheersorgaan adviseert eveneens de opmaak van het bibliotheekbeleidsplan. Samen met de bibliothecaris en de cultuurbeleidscoördinator stelt het jaarlijks een actieplan op dat de acties bevat die in het komende jaar zullen ondernomen worden ter uitvoering van het bibliotheekbeleidsplan. Het beheersorgaan stelt daarnaast samen met de bibliothecaris een werkingsverslag op dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar werd uitgevoerd. Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, heeft het beheersorgaan recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de bibliotheek.