Bejaardenwoningen

Het OCMW beschikt over 40 aangepaste woningen. 

Deze woningen zijn verspreid over de gemeente:

  • 14 woningen aan de Visserij te Loenhout
  • 14 woningen in de Sportlaan te Wuustwezel
  • 12 woningen op het St.-Jozefplein te Gooreind, bij het woonzorgcentrum 

De woningen zijn ongeveer 55 m2 groot, hebben één slaapkamer en zijn vrij van drempels. Verder is er een klein voortuintje en in de achtertuin staat een tuinhuisje als berging. Ze beschikken over een personenalarmsysteem. Daarnaast biedt het OCMW ook een zorgnetwerk aan (tegen betaling). Het gaat om de diensten die het OCMW aanbiedt aan alle bewoners van de gemeente. 

De bewoners dienen zelf in te staan voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water,telefoon, internet). Zij dienen tevens een brandverzekering voor de inboedel te nemen.

Deze woningen zijn geschikt voor bejaarden vanaf 60 jaar die zichzelf nog kunnen behelpen. 

 

Een verhuizing naar één van onze bejaardewoningen wordt begeleid door een maatschappelijk werker van de sociale dienst.  Deze voert eerst een sociaal onderzoek. Vervolgens gebeurt een medisch onderzoek door de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum. Hieruit moet blijken dat zelfstandig wonen nog mogelijk is. 

Er is niet altijd onmiddellijk een bejaardenwoning beschikbaar. Daarom werken we me een wachtlijst (chronologisch opgemaakt).

Inspraak van de bewoners wordt gegarandeerd door de bijeenkomsten van de bewonersraad per woningcomplex. Vier keer per jaar wordt een bewonersraad georganiseerd, waar alle bewoners informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Zes keer per jaar ontvangt men het tijdschrift Houtsprokkels, met een aparte rubriek over de werking van de woningcomplexen. 

De dagdagelijkse werking van onze bejaardenwoningen wordt gecoördineerd door de maatschappelijk werker. Het periodiek technisch onderhoud van de woningen en installaties gebeurt door het OCMW. Onze eigen Technische Dienst komt ter plaatse bij technische problemen.

In Loenhout en Wuustwezel wordt de permanentie gegarandeerd door een conciërge. Als deze afwezig is, heeft het OCMW afspraken met de verpleegkundigen van het Wit-Gele kruis. Via het alarm systeem is deze dienst continu bereikbaar voor dringende problemen.

Klachten kunnen worden doorgegeven aan de verantwoordelijke of de secretaris van het OCMW.

Vanaf 2014 bedraagt de ligdagprijs: 13,67 EUR.