Bevolkingscijfers van Wuustwezel

Een gestage aangroei
Het aantal inwoners in onze gemeente blijft onverminderd stijgen. Op 31 december 2016 stond de teller op 20.479 inwoners of 214 mensen meer dan op het zelfde tijdstip het jaar voordien. De afgelopen 40 jaar, dus sinds de fusie met Loenhout, kende de gemeente trouwens een gemiddelde stijging van 221 inwoners per jaar.

Natuurlijke aangroei
Het voorbije jaar telden we 226 geboorten en 133 overlijdens. Na de dip van vorig jaar opnieuw een sterke aangroei van het aantal geboorten en een lichte daling van het aantal overlijdens.  

Toenemende immigratie
In 2016 vonden vele mensen de weg naar Wuustwezel (nl.1.080), toch waren er ook 937 mensen die Wuustwezel verlieten. 

Verdeling van de bevolking over de woonkernen
Deze 214 nieuwe inwoners wonen verspreid over de woonkernen van Gooreind (+136), Loenhout (+36) en Wuustwezel (+42). Vooral Gooreind beleefde dus in 2016 een sterke groei. Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de grootste woonkern. 

Aantal inwoners per woonkern in 2016
Gooreind 7.211
Wuustwezel-centrum
(incl. Sterbos en braken)
9.025
Loenhout 4.243

Wuustwezel ook een stukje internationaal
Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied nam het voorbije jaar een beetje toe. Eind 2016 telden we 1.737 vreemdelingen, dit zijn er 105 meer dan in 2015. Nederland (1.005), Roemenië (305) en Polen (74) blijven veruit de belangrijkste landen van herkomst. Op het grondgebied van Wuustwezel verblijven momenteel meer dan 70 verschillende nationaliteiten.