Budgetbegeleiding

Wat?: 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw maatschappelijk werker.

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u advies en steun kan krijgen en waarbij u zelf uw budget beheert. Als u schulden heeft, kan u ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Voorwaarden: 
  • U vindt het moeilijk om uw inkomsten en uitgaven te beheren.
  • U wil hier graag professionele hulp bij.
  • U wil wel zelf volledig blijven beslissen waaraan u uw budget besteedt.

 

Hoe?: 
  • Neem contact op met uw CAW.

  • Budgetbegeleiding kan enkel indien u een lopend dossier hebt bij het OCMW, bijvoorbeeld voor leefloon of financiële steun. Vraag ernaar bij uw maatschappelijk werker.

    Indien u geen lopend dossier hebt, dan kan u misschien wel bij ons terecht voor andere vormen van hulpverlening, zoals schuldbemiddeling of budgetbeheer (zie aldaar).