De gemeenteraad van Wuustwezel

De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, die tevens voorzitter is, de schepenen en de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, vb. het goedkeuren van de rekening, de uitvoering van grote werken.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Sommige agendapunten moeten behandeld worden in besloten vergadering.