Formulieren

Een afschrift van de echtscheidingsakte dient aangevraagd te worden in de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken. Dus enkel mensen die in Wuustwezel huwden, kunnen met dit formulier een afschrift bekomen.

Een geslachtsverandering wordt steeds in de geboorteakte vermeld. Een afschrift van deze akte moet dan ook steeds aangevraagd worden in de plaats van geboorte. Enkel mensen die in Wuustwezel geboren zijn, kunnen met dit formulier een afschrift bekomen.

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp.

Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Met dit formulier breng je de dienst Bevolking op de hoogte van een verandering van beroep. Deze wijziging wordt in het rijksregister genoteerd.

Een afschrift van de adoptieakte dient aangevraagd te worden in de woonplaats van de adoptant op het ogenblik van de adoptie. Dus enkel mensen wonend in Wuustwezel kunnen via dit formulier een afschrift bekomen.

Een afschrift van deze akte kan pas bekomen worden als de akte overgeschreven is in Wuustwezel.
Het betreft hier bovendien een afschrift. de aanvraag zelf tot afstand van de Belgische nationaliteit moet nog steeds aan het loket gebeuren.

Een afschrift van deze akte dient aangevraagd te worden in de plaats waar de erkenning werd overgeschreven. Dus enkel wanneer de erkenning in Wuustwezel werd overgeschreven, kan men met dit formulier een afschrift bekomen.

Een afschrift van de huwelijksakte dient aangevraagd te worden in de plaats waar het huwelijk werd voltrokken. Dus enkel mensen die in Wuustwezel huwden, kunnen met dit formulier een afschrift bekomen.

Een naamswijziging wordt steeds naast de geboorteakte vermeld. Een afschrift van deze akte dient dan ook aangevraagd te worden in de plaats van geboorte. Enkel mensen die in Wuustwezel geboren zijn, kunnen met dit formulier een afschrift bekomen van deze akte.

Dit formulier is enkel voor Belgen. Mensen met een vreemde nationaliteit dienen dit afschrift aan te vragen op de ambassade van hun land in België
Het betreft hier een afschrift. De aanvraag van de Belgische nationaliteit zelf moet aan het loket gebeuren.

Pagina's