Formulieren

Een stedenbouwkundige inlichting geeft voor een perceel weer in welke zonering het perceel gelegen is volgens het gewestplan en of hetzij een RUP, hetzij een BPA, hetzij een verkaveling van toepassing is en welke specifieke voorschriften gelden.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Met dit formulier kunnen burgers en ondernemingen om de uitbetaling van een premie vragen naar aanleiding van het uitvoeren van een grondontleding voor een perceel gelegen in Wuustwezel. Tot staving van deze aanvraag moet een kopie van de factuur van het laboratorium worden toegevoegd.

Hier vind je het reglement.

Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een attest van de gemeente dat, desgevallend het bestaan van hinder ten gevolge van werken van algemen nut bevestigt.

Dit formulier dient bezorgd te worden op het gemeentehuis, tav de technische dienst (2de verdiep).

Na goedkeuring van dit document door het schepencollege kunnen volgende formulieren worden opgestuurd:

  •  Aanvraagformulier tot het verkrijgen van de erkenning door het participatiefonds
  •  Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding

Meer info hierover kan je vinden op deze pagina

 

Met dit formulier kan u zich laten inschrijven op de wachtlijst voor het woonzorgcentrum St. Jozef te Wuustwezel.

Organiseer je een buurtfeest? Voorzie dan een activiteit voor de kinderen! Huur een springkasteel, voorzie ijsjes, laat een clown komen, …

Het gemeentebestuur wil deze activiteiten promoten: onkosten voor een kinderactiviteit worden tot €150 terugbetaald.

Vul dit formulier in, steek er de bewijzen van onkosten bij en bezorg het aan de jeugddienst

Heb je een vraag; Wil je iets melden ?

Door middel van dit formulier kan dit.

Vul dit formulier in en neem deel aan de dorpsdag op zondag 24 september 2017.

 

Met dit formulier kan je een geboortepremie aanvragen voor de geboorte / adoptie van je kind.

het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Pagina's