Formulieren

Een afschrift van de overlijdensakte dient steeds aangevraagd te worden in de plaats van overlijden of in de woonplaats van de overledene. Een afschrift van de overlijdensakte kan met dit formulier dan ook enkel bekomen worden als de overledene in Wuustwezel gestorven is of er zijn woonplaats had.

Een voornaamswijziging wordt steeds naast de geboorteakte vermeld. Een afschrift van deze akte dient dan ook aangevraagd te worden in de plaats van geboorte. Enkel mensen die in Wuustwezel geboren zijn, kunnen met dit formulier een afschrift bekomen van deze akte.

De betwisting van het vaderschap wordt vermeld in de rand van de geboorteakte. Bijgevolg moet een afschrift van deze akte steeds aangevraagd worden in de plaats van geboorte.

Met dit formulier kunnen inwoners uit Wuustwezel een attest aanvragen met betrekking tot de samenstelling van hun gezin.

Inwoners uit Wuustwezel kunnen met dit formulier een getuigschrift van leven bekomen.

Gezins- en bejaardenhulp omvat allerlei huishoudelijke taken waaronder ook het onderhoud van de woning valt, maar niet enkel en alleen het onderhoud.

Voor het rooien van bomen is er meestal een stedenbouwkundige vergunning vereist van het college van burgemeester en schepenen. Indien er een vergunning wordt afgeleverd, dan wordt er meestal ook een heraanplanting opgelegd.

Een formulier voor aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat kan je hier downloaden.

Gelieve hiervoor op volgende link te klikken om doorverwezen te worden naar de mantelzorg-pagina.

Mantelzorg

Met dit formulier kan je een toelage aanvragen voor een gehandicapte bejaarde die bestendig hulp van derden behoeft en die niet in een inrichting verblijft.

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Pagina's