Formulieren

Onderstaande link verwijst u door naar de website "Mijn dossier" waar u met behulp van de elektronische identiteitskaart je gegevens in het Rijksregister kan raadplegen, maar ook enkele volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister kan afhalen. Deze documenten hebben de digitale handtekening van het Rijksregister, zijn dus rechtsgeldig en hebben bewijskracht.

Mijndossier.rrn.fgov.be

Je organiseert een fuif? Dan moet je verplicht security voorzien. Indien je vrijwilligers inschakelt die de security op zich nemen (voor kleine fuiven), dan vraagt de politie de gegevens van deze vrijwilligers. Gebruik hiervoor het formulier toezichters fuif’ en steek het bij je aanvraagformulier evenementen.

Lees hier de richtlijnen na in verband met het inzetten van toezichters.

"Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard."

Informatiebrochure over werken bij OCMW Wuustwezel

Vanaf 1 april 2014 kun je je compostvat of compostbak enkel nog aankopen op het recyclagepark.

Je betaalt dan de actuele verkoopprijs, zoals vastgesteld door IGEAN. Voor een compostvat + stok is dit € 35,00 en voor een compostbak is dit € 50,00.

Na de aankoop op het recyclagepark kun je je aankoop direct mee naar huis nemen.

De gemeente geeft ook nog een subsidie van 50% op de aankoopprijs. Om deze subsidie te bekomen vul je onderstaand aanvraagformulier in en bezorg je dit samen met een kopie van je kasticket aan de gemeente terug. 

Aanvraagformulier Subsidie voor compostvaten en -bakken

 

De gemeente Wuustwezel is overtuigd van het belang van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, poelen, knotbomen, alleenstaande bomen, e.d.) en wil de aanleg van groenstructuren bevorderen met een subsidie. Hier kan u het subsidiereglement en aanvraagformulier terugvinden.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het aanleggen van vloerisolatie kan je hier downloaden.

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premievoor het gebruik het gebruik van hout met FSC-label of PEFC-label kan je hier downloaden:

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van dakisolatie in een bestaande woning kan je hier downloaden.

Formulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van buitenmuurisolatie in een bestaande woning kan je hier downloaden.

Pagina's