Formulieren

Het gemeentebestuur van Wuustwezel geeft een toelage voor het in stand houden en beschermen van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen. Hier kan je het reglement en het  aanvraagformulier terugvinden.

Onderstaand  formulier regelt de borgstelling voor het uitnodigen van een vreemdeling (afkomstig uit een niet-EU land) naar België.

Formulier verbintenis tot tenlasteneming.

Het gemeentebestuur kan binnenkort overgaan tot het verwijderen van de grafzerken van de graven waarvoor geen concessie is aangevraagd.

Vooraleer een grafzerk verwijderd wordt, krijgen de nabestaande(n) de kans om alles wat op de grafzerk staat en wat hij wil bijhouden, verzamelen. Zij maken dit met dit formulier kenbaar vooraleer ze overgaan tot verwijdering.

De grafzerk die door het gemeentebestuur wordt verwijderd, wordt vernietigd. De stoffelijke resten blijven ter plaatse begraven.

Het verwijderen van de grafzerk en/of ornamenten door de nabestaanden  kan gebeuren tussen 1 maart 2015 en 1 april 2015

Met dit formulier kan u zich op de wachtlijst voor de poetsdienst plaatsen.
Gelieve u alleen in te schrijven wanneer er enkel gepoetst moet worden.

Doelgroep van de poetsdienst zijn bejaarden en invaliden.
Indien jonger dan 60 jaar gelieve een attest van invaliditeit te bezorgen aan het OCMW.

Pagina's