Het college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen regelt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het beheert de inrichtingen en eigendommen van de gemeente, houdt toezicht op de boekhouding, leidt de gemeentewerken en verleent milieu- en bouwvergunningen.

Het college vergadert minstens één maal per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

In Wuustwezel zetelen de burgemeester en zes schepenen in het college. Het nieuwe gemeentedecreet bepaalt dat sinds 2007 de OCMW-voorzitter deel mag uitmaken van het schepencollege en dit als volwaardig, stemgerechtigd lid. Als schepen maakt hij ook deel uit van de gemeenteraad. Hij heeft daarin evenwel slechts een adviserende stem.