Het managementteam (MAT)

Het managementteam (MAT) zorgt voor de nodige coördinatie en afstemming tussen de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het MAT bewaakt de kwaliteit van de werking van de gemeentelijke diensten en de interne communciatie.

Het team staat onder leiding van de gemeentesecretaris en bestaat verder uit de financieel beheerder en de beleidscoördinator openbare werken. Het MAT vergadert elke woensdag. De burgemeester is van rechtswege gerechtigd om deel te nemen aan deze vergaderingen.