Kapvergunning en natuurvergunning

Wil je op het grondgebied van Wuustwezel een boom rooien of kappen, dan heb je daar steeds - op een paar uitzonderingen na - een kapvergunning, kapmachtiging of natuurvergunning voor nodig.

Ook voor het houden van sommige dieren heb je een vergunning nodig.