Missie en visie van het OCMW

Onze Missie  

"Wij zijn mensen die voor mensen zorgen"

Wij zorgen voor

 • onze klanten en bewoners
 • elkaar als collega’s
 • onze vrijwilligers

 'Zorgen voor'

 • is mensen mens laten zijn:
  • uniek en gelijkwaardig
  • feilbaar en waardevol
 • is voorzien in ieders basisbehoeften
 • is mensen waardigheid verschaffen
 • is mensen kansen geven

Onze Visie

Samen met de sociale factoren bouwen we een toegankelijk netwerk uit, dat aan iedere inwoner van Wuustwezel de sociale grondrechten garandeert.

Dit doen we door een actieve rol te spelen in het lokale sociaal beleid en door het eigen hulp- en dienstverleningsaanbod hiernaar uit te bouwen.

De sociale grondrechten zijn:

 • recht op arbeid
 • recht op sociale zekerheid
 • recht op huisvesting
 • recht op leefmilieu
 • recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing
 • recht op onderwijs

Onze waarden

Om deze missie en visie waar te maken, moeten we beschikken over bepaalde eigenschappen.

Deze eigenschappen vinden we terug in volgende vijf waarden:

 • Respect
 • Integriteit
 • Dynamiek
 • Deskundigheid
 • Verantwoordelijkheidszin

Deze waarden gelden zowel voor de organisatie als voor de individuele  medewerkers en vormen samen een rode draad in onze werking.  Onder medewerkers verstaan we zowel professionele krachten als vrijwilligers.