Regionale sportdienstverlening

Sportregiowerking in de provincie Antwerpen

De sportregiowerking is een samenwerkingsverband op sportief vlak tussen de provincie, de gemeenten, BLOSO, het Instituut voor Sportbeheer (ISB) en de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS).

De sportregio's promoten sportactiviteiten voor doelgroepen die voor gemeenten minder gemakkelijk bereikbaar zijn en organiseren vormingsinitiatieven van de provincie. Vier sportregio's beheren bovendien een eigen uitleendienst met sportmaterialen. Ten slotte organiseren de sportregio's overlegmomenten met sportdiensten, sportraden en schepenen van sport.  

De provincie Antwerpen is onderverdeeld in zeven sportregio's. Wuustwezel behoort tot de sportregio Antwerpse Kempen.

Sportregio Antwerpse Kempen

De sportregio Antwerpse Kempen bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen, Schoten, Stabroek en Wuustwezel.

De website van sportregio Antwerpse Kempen