RUP Park en Pastorij

RUP Park en Pastorij Gooreind

Het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel heeft in zitting van 19 juni 2017 de start- en procesnota ‘RUP Park en Pastorij’ goedgekeurd in het kader van de beslissing tot opmaak van een gemeentelijk RUP ‘Park en Pastorij’.  Dit RUP heeft betrekking op de deelgemeente Gooreind.

Deze start- en procesnota liggen vanaf dinsdag 27 juni 2017 tot en met vrijdag 25 augustus 2017, tijdens de kantooruren, ter inzage van de bevolking in het gemeentehuis van Wuustwezel, dienst Ruimtelijke Ordening.  De start- en procesnota kan je ook hier raadplegen:

Opmerkingen en reacties op de start- en procesnota dienen schriftelijk, aangetekend of tegen ontvangstbewijs, te worden overgemaakt ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van Wuustwezel, gedurende de periode van de raadpleging en uiterlijk tot en met 25 augustus 2017 om 16.30u. 

Er wordt ook een participatiemoment voor de bevolking georganiseerd op zondag 25 juni 2017 van 14u tot 17u tijdens het evenement ‘Gooreinds Tuinfeest’  op de festiviteitenlocatie aldaar (in en om het buurtpark Gooreind, Theo Verellenlaan – Rerum Novarumlaan).