Aangifteformulier voor het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk

Lokaal bestuur Wuustwezel heft een gemeentebelasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken op het grondgebied van Wuustwezel. De belastingplichtige (meestal de uitgever) moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur.

Het aangifteformulier voor 2020...