Aanvraag Sociale Correcties Toelage

Met dit formulier kan je een toelage bekomen. Dit geldt voor:

  1. inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden
  2. inwoners die thuis palliatief verzorgd worden

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen