Aanvraag toelage begeleide werkposten

Met dit formulier kan je als werkgever  een toelage aanvragen wanneer je jongeren met een beperking regelmatig tewerkstelt.

voor een gehandicapte bejaarde die bestendig hulp van derden behoeft en die niet in een inrichting verblijft.

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen