Adoptie

(Wettelijke) adoptie is een formeel contract waarbij een fysiek persoon alleen of twee fysieke personen samen (de adoptant/adoptanten) een ander fysiek persoon (de geadopteerde) als afstammeling aanneemt/aannemen. 

Aanvankelijk konden alleen gehuwde heteroseksuele partners samen adopteren. Sinds 1 september 2005 kunnen ook ongehuwde heteroseksuele partners samen adopteren: wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden, feitelijk samenwonenden moeten aantonen dat ze al minstens 3 jaar permanent samenwonen. De wet van 18 mei 2006 (publicatie 20.6.2006) schrapt de voorwaarde dat de adopterende partners van verschillend geslacht moeten zijn zodat homoseksuele koppels sindsdien over dezelfde rechten beschikken als heteroseksuele.

Voor adoptie moeten een aantal voorwaarden worden ingevuld. Hieronder een overzicht:

Er bestaan 2 mogelijke vormen van adoptie:

Hoe verloopt een adoptieprocedure ?

Hier maken we een onderscheid tussen een binnenlandse adoptie en een buitenlandse adoptie.