Afvalpreventie

We produceren jaarlijks een gigantische afvalberg.Met zijn allen produceren we jaarlijks een gigantische afvalberg. Als we onze achterkleinkinderen niet willen opzadelen met een gigantisch milieuprobleem, moeten we bewust omgaan met ons afval.
Afval sorteren om te recycleren is zeker een stap in de goede richting. Er bestaan dan ook heel veel initiatieven om afval te scheiden en apart af te voeren.
Maar eigenlijk moeten we in de eerste plaats zorgen dat er minder afval komt. Afvalpreventie staat bovenaan de ladder. Eerst zorgen dat er minder afval is. En dan de rest milieuvriendelijk opruimen.

Veel informatie over afvalpreventie vind je op de website van OVAM.