Een gezinsvriendelijke gemeente

Mensen moeten zich thuis voelen in onze gemeente. Samenleven met anderen betekent: er voor elkaar zijn, voor elkaar zorgen, zich voor elkaar inzetten en zich samen uitleven.

We willen een thuis voor iedereen. Een thuis waar mensen op adem kunnen komen, waar kinderen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige en weerbare mensen. Thuis is een plaats bij uitstek waar jong en oud zichzelf en elkaar vinden.

Wij ijveren voor een samenleving die gezinsleden alle kansen biedt op een harmonieuze ontplooiing. De duurzaamheid van het gezinsleven is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van kinderen en volwassenen.