Assistentiewoningen

Het OCMW beschikt over 3 groepen van assistentiewoningen met in totaal 40 woningen. 

Deze woningen zijn verspreid over de gemeente:

  • 14 woningen aan de Visserij te Loenhout
  • 14 woningen in de Sportlaan te Wuustwezel
  • 12 woningen op het Sint-Jozefplein te Gooreind

De woningen zijn ongeveer 55 m2 groot, hebben één slaapkamer en zijn vrij van drempels. Verder is er een klein voortuintje en in de achtertuin staat een tuinhuisje als berging. Ze beschikken over een personenalarmsysteem. Daarnaast biedt het OCMW ook een zorgnetwerk aan (tegen betaling). Het gaat om de diensten die het OCMW aanbiedt aan alle bewoners van de gemeente. 

De bewoners dienen zelf in te staan voor de nutsvoorzieningen (elektriciteit, water,telefoon, internet). Zij dienen tevens een brandverzekering voor de inboedel te nemen.

Deze woningen zijn geschikt voor bejaarden vanaf 65 jaar die zichzelf nog kunnen behelpen. 

 

Een verhuizing naar één van onze assistentiewoningen wordt begeleid door een maatschappelijk werker van de sociale dienst.  Deze voert eerst een sociaal onderzoek. Vervolgens gebeurt een medisch onderzoek door de coördinerend en raadgevend arts van het woonzorgcentrum. Hieruit moet blijken dat zelfstandig wonen nog mogelijk is. 

Er is niet altijd onmiddellijk een assistentiewoning beschikbaar. Daarom werken we me een wachtlijst (chronologisch opgemaakt).

Inspraak van de bewoners wordt gegarandeerd door de bijeenkomsten van de gebruikersraad per groep van assistentiewoningen. Vier keer per jaar wordt een gebruikersraad georganiseerd, waar alle bewoners informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Zes keer per jaar ontvangt men het tijdschrift Houtsprokkels, met een aparte rubriek over de werking van de assistentiewoningen. 

De dagdagelijkse werking van onze assistentiewoningen wordt gecoördineerd door de woonassitent. De woonassitent is telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren.

Het periodiek technisch onderhoud van de woningen en installaties gebeurt door het OCMW. Onze eigen Technische Dienst komt ter plaatse bij technische problemen.

In Loenhout en Wuustwezel wordt de permanentie gegarandeerd door een conciërge. Als deze afwezig is, heeft het OCMW afspraken met de verpleegkundigen van het Wit-Gele kruis. Via het alarm systeem is deze dienst continu bereikbaar voor dringende problemen.

Klachten kunnen worden doorgegeven aan de woonassistent of ingediend conform onze klachtenprocedure.