Beheersorgaan en gemeenschapscentrum

De bibliotheek en de gemeenschapscentra van Wuustwezel worden beheerd door een beheersorgaan. Dit is een wettelijk adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen wordt aangesteld voor een periode van 6 jaar. Het beheersorgaan van de bibliotheek heeft een adviserende functie voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting, uitrusting, financieel beleid,...) en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke strekkingen, gebruikers van de bibliotheek en experten inzake cultuurbeleid. 

Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, heeft het beheersorgaan recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de bibliotheek.