Bestuurlijke organisatie van Wuustwezel

De gemeente Wuustwezel wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. Deze drie bestuursorganen vormen samen het gemeentebestuur.

De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente en telt 25 raadsleden. Zij worden om de zes jaar verkozen tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

De burgemeester en de zes schepenen vormen samen het college van burgemeester en schepenen: de uitvoerende macht van het gemeentebestuur. Zij zijn gekozen door en onder de gemeenteraadsleden.