Bevolkingscijfers van Wuustwezel

Een gestage aangroei
Het aantal inwoners in onze gemeente blijft onverminderd stijgen. Op 31 december 2019 stond de teller op 21.258 inwoners of 263 mensen meer dan op het zelfde tijdstip het jaar voordien. De afgelopen 42 jaar, dus sinds de fusie met Loenhout, kende de gemeente trouwens een gemiddelde stijging van 225 inwoners per jaar.

Natuurlijke aangroei
Het voorbije jaar telden we 210 geboorten en 148 overlijdens. Dit is - in tegenstelling tot voirge jaren - opnieuw een stijging van het aantal geboorten en dit jaar opnieuw een verdere daling van het aantal overlijdens.   

Toenemende immigratie
In 2019 vonden vele mensen de weg naar Wuustwezel (nl.1.281), toch waren er ook 1.060 mensen die Wuustwezel verlieten. 

Verdeling van de bevolking over de woonkernen
Deze 263 nieuwe inwoners wonen verspreid over de woonkernen van Gooreind (+87), Loenhout (+89) en Wuustwezel (+117). Vooral Loenhout beleefde dus in 2019 een relatief sterke groei. Wuustwezel-centrum blijft wel veruit de grootste woonkern. 

Aantal inwoners per woonkern in 2019
Gooreind 7.446
Wuustwezel-centrum
(incl. Sterbos en braken)
9.440
Loenhout 4.372

Wuustwezel ook een stukje internationaal
Het aantal vreemdelingen op ons grondgebied nam het voorbije jaar een beetje toe. Eind 2019 telden we 2.017 vreemdelingen, dit zijn er 210 meer dan in 2018. Nederland (1.041), Roemenië (541) en Polen (120) blijven veruit de belangrijkste landen van herkomst. Op het grondgebied van Wuustwezel verblijven momenteel meer dan 84 verschillende nationaliteiten.