Bouwen aan een kindvriendelijk Wuustwezel

Wij hebben ambitie!

Ambitie om een "kindvriendelijke gemeente" te worden, ofwel een gemeente waarin kinderen en jongeren centraal staan en actief participeren aan het beleid. In januari 2020 hebben we het traject opgestart om zo'n kindvriendelijke gemeente te worden. In juni 2022 zullen we ons dossier indienen bij de officiële jury om (hopelijk) het kindvriendelijk label te behalen. Lees hier alles over ons traject!

Het traject verloopt in verschillende fasen, momenteel zitten we in fase 2 en zijn we dus bezig met het belevingsonderzoek.

Fase 1: hoe kindvriendelijk zijn we al?

Om dat te weten te komen hebben we een data-analyse gemaakt over alle thema's en beleidsdomeinen die raken aan de leefwereld van Wuustwezelse kinderen en jongeren. Die thema's zijn wonen, welzijn & gezondheid, participatie & actorschap, milieu, mobiliteit & verkeer, publieke ruimte, onderwijs & scholen, vrije tijd en veiligheid. Daarnaast stuurden we ook vragenlijsten de wereld in, met een versie voor kinderen, voor jongeren en voor volwassenen, om te weten te komen hoe onze inwoners denken over al deze thema's. 

De belangrijkste en meest opvallende gegevens uit de data-analyse en de vragenlijsten bundelden we in verschillende posters per thema, die kan je hier terugvinden. Met die posters gingen we aan de slag in in totaal 6 focusgroepen (3 met gemeentediensten, 1 met de jeugdraad, 1 met jongeren en 1 met actoren uit het middenveld), waar we dieper ingingen op de info achter de cijfers en gegevens. 

Al die info uit de eerste fase hebben we gebundeld in een samenvattend rapport en daar zijn 3 grote prioriteiten uit gekomen:

  • JEUGDRUIMTEBELEID: Er zijn voldoende kwaliteitsvolle, aantrekkelijke en bereikbare plekken in Wuustwezel om te spelen, rond te hangen en elkaar te ontmoeten, zowel binnen als buiten. Het zijn plekken waar iedereen zich goed voelt.
  • GECOÖRDINEERD HULPVERLENINGSAANBOD: Kinderen en jongeren kunnen terecht bij diverse hulpverleningsorganisaties in Wuustwezel, zowel fysiek als digitaal. Ze zijn op de hoogte van deze organisaties en hun aanbod en vinden vlot de weg er naartoe, net zoals hun ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.
  • ECHTE BETROKKENHEID: Kinderen en jongeren nemen actief deel aan het beleid van de gemeente en/of hun school en geven hun ideeën en mening over thema's die raken aan hun leefwereld. Ze zijn en blijven op de hoogte van wat er met hun ideeën en meningen wordt gedaan.

Met deze prioriteiten gaan we verder aan de slag in fase 2; met alledrie, want ze zijn alledrie even belangrijk.

Fase 2: hoe beleven kinderen en jongeren de prioriteiten?

In fase 2 gaan we op belevingsonderzoek. We gaan dieper in gesprek met kinderen en jongeren over de 3 prioriteiten, om te weten te komen hoe zij die beleven en waar de noden liggen. Afhankelijk van de coronamaatregelen zal het belevingsonderzoek ongeveer lopen vanaf eind april tot eind augustus 2021. 

Wil je graag deelnemen aan het belevingsonderzoek en in gesprek gaan met een medewerker van het lokaal bestuur? Laat het weten via jeugd@wuustwezel.be!

Fase 3: lokale strategie kindvriendelijkheid

Op basis van wat de kinderen en jongeren ons vertellen in het belevingsonderzoek, gaan we aan de slag. We ontwikkelen een strategie om kindvriendelijkheid levendig te houden in Wuustwezel en werken acties uit rond de 3 prioriteiten. Wordt dus vervolgd!

Via deze pagina en/of Wuustwezel Wenst kan je op de hoogte blijven van de verschillende fasen en hoever we staan in het traject. Via http://kindvriendelijkestedenengemeenten.be/home kan je meer algemene info terugvinden over het project.