Clone of Ouder worden in Wuustwezel

De toenemende vergrijzing van de bevolking stelt de samenleving voor de uitdaging om te zoeken naar passende antwoorden op nieuwe vragen. 

Ouderen beschikken over heel wat ervaring en deskundigheid die we in een gemeenschap als Wuustwezel niet graag verloren zien gaan. We sporen ouderen aan om zich te blijven inzetten voor verenigingen, schoolbesturen, vzw's, ziekenzorg, vormingswerk, enz.

Veel jong-gepensioneerden vangen de kleinkinderen op, zorgen voor hun ouders, zijn actief in verenigingen en doen heel wat vrijwilligerswerk. We willen hen ondersteunen bij het vinden van een goed evenwicht tussen het helpen in de familie, vrijwilligerswerk en voldoende tijd voor eigen ontspanning.   Op de gemeentelijke dienst vrije tijd,  in de dienstencentra, bij het vormingspunt en het digipunt wordt heel wat georganiseerd,  van sport en cultuur tot infomomenten en koffienamiddagen.  

Oudere senioren blijven het liefst thuis wonen, in hun vertrouwde omgeving. Het lokaal bestuur stimuleert daarom de thuiszorg en neemt heel wat initatieven zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zo actief mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het sociale leven: poetshulp, bejaardenhulp, warme maaltijden, ...   De dienstencentra en het sociaal huis geven je graag meer informatie en helpen je bij de zoektocht naar hulp op jouw maat. 

Als de zorgbehoefte zo zwaar wordt, dat het moeilijk is om in het eigen huis te blijven wonen, kunnen ouderen terecht in een aangepaste woonvorm zoals bejaardenwoningen, serviceflats, kangoeroewoningen of woonzorgcentrum. In andere gevallen kan een aanpassing van de woning een oplossing bieden. Daarvoor bestaan heel wat premies en andere vormen van ondersteuning.  Het sociaal huis geeft je graag meer informatie.