Corona

Actuele Info voor anderstaligen (Information in other languages)

Tijdens het Overlegcomité van 20 augustus werd een verdere versoepeling van de coronamaatregelen afgesproken. De maatregelen gaan in op 1 september en zijn van toepassing tot het eind van die maand. De epidemiologische situatie wordt nauwgezet opgevolgd. Het is niet uitgesloten dat de maatregelen worden aangepast in de komende periode.

Thuis
De maatregel dat je met maximaal 8 personen mag samenkomen in een privéwoning vervalt. Voortaan gelden er geen beperkingen meer.

Mondmaskers
Het mondmasker blijft verplicht op het openbaar vervoer, in winkels, in conferentiezalen, in auditoria, tijdens betogingen en op drukbezochte plaatsen. De verplichting vervalt vanaf 1 september in principe wel in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen. De lokale overheid kan daar echter wel nog anders over beslissen.

Horeca
In cafés en restaurants verdwijnen bijna alle coronamaatregelen. Dat wil zeggen dat er geen sluitingsuur meer geldt en dat er geen limiet meer staat op het aantal personen per tafel of gezelschap. Ook de verplichte afstand tussen de tafelgezelschappen en het verbod op rechtstaan en bediening aan de bar vervallen.
Je moet nog wel een mondmaskerdagen als je je verplaatst in een horecazaak. En ook dansen mag in cafés pas vanaf 1 oktober.

Huwelijksfeesten en begrafenissen
Dansen op een trouwfeest kan opnieuw. Het gaat daarbij om eenmalige privéfeesten, waar ook geen Covid Safety Ticket voor nodig is. Ook bij begrafenissen vallen haast alle beperkingen weg. Tijdens de eredienst zelf moet je nog een mondmasker dragen.

Evenementen
Voor evenementen met maximaal 200 aanwezigen binnen of 400 aanwezigen buiten, vervallen alle maatregelen. Dat wil zeggen dat er op dergelijke evenementen geen mondmaskers gedragen moeten worden of afstand moet worden gehouden. Op 1 oktober wordt de drempel opgetrokken tot 500 aanwezigen binnen en 750 buiten.
Grotere evenementen die een Covid Safe Ticket vragen, kunnen voortaan ook doorgaan zonder maatregelen. Het gebruik daarvan is niet verplicht, maar zonder het Covid Safe Ticket blijven de maatregelen met betrekking tot afstand houden en mondmaskers wel nog gelden.

Basischolen en secundair onderwijs
Alle leerlingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs kunnen vanaf 1 september voltijds naar school. Daarbij moeten ze nog wel rekening houden met een hele lijst voorschriften. Turnlessen worden zoveel mogelijk in de buitenlucht gehouden. De leerlingen kunnen de lunchpauze houden in de refter, maar klasgroepen worden zoveel mogelijk gescheiden. Speeltijden kunnen gelijktijdig voor meerdere klasgroepen tegelijk. De leerkrachten moeten een mondmasker dragen tijdens contact met andere volwassenen.

Leerlingen in het 5e en 6e leerjaar lager onderwijs moeten geen mondmasker meer dragen. Ook in het secundair kunnen de scholier opnieuw les volgen zonder mondmasker zolang ze in de schoolbanken zitten. Voor de activiteiten buiten de klasvloer gelden meestal de zelfde regels als die in de rest van de samenleving gelden.

Deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs
Ook in het deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs mag het mondmasker uit. De cursisten in het volwassenenonderwijs en de 12-plussers in het deeltijds kunstonderwijs moeten geen mondmasker meer dragen zolang ze in de schoolbanken zitten. In het deeltijds kunstonderwijs zijn ook bewegingsactiviteiten zoals dans, drama en performance mogelijk. Bij zang en het gebruik van blaasinstrumenten gelden de regels van de amateurkunsten. Er is ook opnieuw publiek toegelaten, volgens de protocollen voor evenementen of cultuur.

Indien de besmettingscijfers nog hoog liggen of sterk stijgen, kan de mondmaskerplicht opnieuw worden ingevoerd, worden klasgroepen preventief getest of in quaraintaine geplaatst. Een preventieadviseur kan ook per lokaal maatregelen opleggen zoals een CO2-meter, een beperking van de capaciteit of mondmaskerplicht.

Heb je nog vragen?

Kijk voor meer info op www.info-coronavirus.be of bel het gratis nummer 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)