Corona

Actuele Info voor anderstaligen (Information in other languages)

Het coronavirus leek onder controle maar de laatste weken zien we het aantal besmettingen in onze provincie opnieuw stijgen. Om het coronavirus te overwinnen zullen we net zoals bij de eerste golf moeten samenwerken. Wij vertrouwen er op dat de cijfers zullen dalen als elk van jullie zijn of haar steentje bijdraagt.

Hieronder vinden jullie de maatregelen die gelden op het hele grondgebied van Wuustwezel. Respecteer ze voor jezelf en voor elkaar. Politiezone Grens zal controleren op drukkere plaatsen, horeca en nachtwinkels. Samen houden we het veilig. De huidige maatregelen gelden tot eind augustus

Sociale bubbel
De sociale bubbel wordt beperkt tot een vaste groep van vijf personen per gezin. Kinderen jonger dan twaalf zijn niet opgenomen in die telling. De vijf personen zijn mensen naast jouw gezin met wie je nauwer contacten mag hebben. Met deze mensen moet de afstand van anderhalve meter dus niet bewaard blijven. Mensen die niet tot die kring behoren, moeten wél op veilige afstand blijven.

Mondmasker
Iedereen ouder dan 12 jaar moet steeds een mondneusmasker bij zich hebben. Belangrijk is dat dit masker zowel de neus als de mond bedekt. Je kan kiezen voor een wegwerpmasker, een herbruikbaar stoffen masker of een alternatief zoals een buff, sjaal of bandana.

Iedereen ouder dan 12 jaar die zich buitenshuis begeeft, draagt een mondneusmasker in de openbare ruimte evenals op private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Je draagt het ook op de plaatsen waar het volgens het ministerieel besluit verplicht is: op het openbaar vervoer, het theater, de markt, de winkel...

Los daarvan hoeft je geen mondneusmasker te dragen op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is, gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen (bv. wanneer je wandelt in een verlaten bos of ‘s ochtends vroeg je hond uitlaat en er nog geen volk op straat is). 

Wanneer je eet of drinkt, mag je het mondneusmasker even afzetten en ook thuis is een mondneusmasker niet verplicht. Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

Handhaving gebeurt dus op basis van risico-inschatting en finaliteit. Je hebt het mondneusmasker altijd bij je, maar je wordt niet gestraft wanneer je geen mondneusmasker draagt op een plaats of moment waar(op) je mensen slechts kortstondig of zeer occasioneel kruist of passeert. 

Nachtklok
Tussen 01.30u en 5 uur 's nachts moet iedereen thuis zijn, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen naar bijvoorbeeld het werk of het ziekenhuis.

Horeca

 • Cafés en restaurants sluiten om 01.00u.
 • Je mag in heel de provincie Antwerpen met maximum 10 personen aan een tafel. Bij die 10 personen zijn ook kinderen jonger dan 12 inbegrepen, behalve kinderen die in een kinderstoel zitten. Telt een gezin meer dan 10 leden, dan mogen ze uiteraard samen aan een grotere tafel zitten. Een alleenstaande mag op café of restaurant een tafel delen met maximaal 5 personen op voorwaarde dat die personen tot haar of zijn 5 vaste contacten behoren.
 • Een mondmasker is verplicht wanneer je onderweg bent naar je tafel of het toilet.
 • In alle cafés en horecazaken moet er steeds anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding.
 • Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden.

Winkelen

 • Voortaan moeten we alleen winkelen, of hoogstens vergezeld van één minderjarige of één begeleider indien je hulp nodig hebt. Een winkelbezoek mag hooguit dertig minuten duren, tenzij je een afspraak hebt.
 • Het dragen van een mondneusmasker is verplicht.
 • Nachtwinkels sluiten om 22.00u.

Markten

 • Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels: geen ‘funshoppen’: je gaat alleen naar de markt of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of jouw begeleider wanneer je hulpbehoevend bent. Je blijft niet langer dan dertig minuten en het dragen van een mondneusmasker is verplicht.
 • Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

Activiteiten en evenementen

 • Samenscholingen, uitstapjes, feesten, recepties, ... worden beperkt tot tien personen. Kinderen jonger dan twaalf jaar hoeven niet meegeteld te worden. Mondneusmasker en afstandsregels zijn verplicht.
 • We adviseren om privéfeesten zoveel mogelijk uit te stellen.
 • Voor zomerkampen voor jongeren, stages en speelpleinwerking telt deze regel niet.
 • Sporten in georganiseerd verband worden georganiseerd conform de sectorale protocollen die door de bevoegde minister werden goedgekeurd, en zoals ze zijn opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen.
 • Sporten in niet-georganiseerd verband is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen. Enkel contactloos sporten is toegestaan. Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde, zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m².   Deze bepaling geldt niet voor zwembaden.
 • Zwemmen in openbare zwembaden, vijvers en recreatiedomeinen is toegelaten, tenzij er op lokaal niveau striktere maatregelen gelden. Wees wel voorzichtig en zwem nooit op plaatsen waar het verboden is.
 • Fitnesscentra mogen open onder de voorwaarden opgenomen in het meest recente protocol (29/7), en eventuele latere verstrengingen. Volgt een fitnesscentra deze maatregelen niet, dan volgt er een onmiddellijke sluiting van 14 dagen.
 • Er geldt een registratieplicht in wellnesscentra en bij sportlessen.
 • Sociale en culturele activiteiten zoals workshops, opleidingen en groepslessen kunnen doorgaan volgens de door de bevoegde minister(s) goedgekeurde sectorale protocollen, zoals ze zijn opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Deze protocollen zijn terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be en www.sectorgidscultuur.be 
 • publieksevenementen die professioneel georganiseerd zijn en waarvoor er een goedgekeurd sectorprotocol bestaat en/of die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, kunnen in de hele provincie Antwerpen georganiseerd worden als ze voldoen aan alle bepalingen uit het protocol. Alle andere publieksevenementen zijn verboden.
 • De meeste evenementen, buurtfeesten en kermissen in augustus werden geannuleerd. Heeft u hieromtrent vragen, contacteer dan onze evenementencoördinator op het nummer 03 690 46 85 of mail naar evenementen@wuustwezel.be .

Recepties en feesten

 • Staande recepties en feesten zijn niet toegestaan. Alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek kunnen doorgaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld.
 • Uitvaartdiensten mogen nog steeds plaatsvinden met maximum 100 aanwezigen. Behalve binnen elke gezinsbubbel, moeten de aanwezigen de nodige fysieke afstand in acht nemen. Zij waken erover dat er op het publieke domein geen samenscholingen ontstaan. Koffietafels zijn beperkt tot maximum 10 personen (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld).
 • Burgerlijke huwelijken en huwelijksceremonies of diensten mogen nog steeds plaatsvinden met maximum 100 aanwezigen. Behalve binnen elke gezinsbubbel, moeten de aanwezigen de nodige fysieke afstand in acht nemen. Zij waken erover dat er op het publieke domein geen samenscholingen ontstaan. (Huwelijks)recepties, banketten zijn beperkt tot maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. Staande recepties en feesten blijven verboden.
 • Wat met privé-feestjes en etentjes thuis? Je kan maximum met 10 personen samenkomen. Organiseer je zelf iets in je tuin dan kan je enkel samenkomen met je gezinsbubbel aangevuld met je vaste groep van 5 externe contacten.
 • Verjaardagsfeestje? Voor kinderen onder de 12 jaar mag dit. Maar ouders mogen dan niet binnenkomen wanneer ze hun kinderen brengen, tenzij ze in je vaste groep van 5 externe contacten zitten. Als andere ouders kinderen brengen, dan draagt iedereen boven de 12 jaar een mondneusmasker en houden ze afstand. Als het om kinderen onder 12 jaar gaat, geldt het samenscholingsverbod niet. In theorie mag je dus met meer kinderen aanwezig zijn in de openbare ruimte (bv. speeltuin). En ook thuis. Maar toch raden we dit sterk af. Het is raadzaam om, ook al gaat het om kinderen, de sociale contacten te beperken.

Werken

 • Telethuiswerk is verplicht, behalve als dit niet mogelijk of niet wenselijk is. 
 • Voor de functies waar telethuiswerk onevenredig moeilijk kan toegepast worden of onwenselijk is, moeten de bedrijven alle nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van fysieke afstand van 1,5 m afstand en hygiëne te garanderen.
 • Let op: De werkgever stelt geen personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.

Reizen

 • check vooraf altijd de geldende richtlijnen, zowel die van onze federale overheid als die van je land van bestemming. Informeer je voor afreis over de kleurcode van je bestemming  en het reisadvies van FOD Buitenlandse Zaken.
 • Keer je terug uit het buitenland? Vul dan dit formulier in 48u voor je terugkomt. Dit geldt zowel voor alle reizen en ongeacht de kleurcode die voor het gebied van toepassing is. Het formulier kan je ook afhalen bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
 • Om te vermijden dat mensen naar drukke plaatsen reizen deze zomer, worden de beloofde gratis treintickets pas verdeeld in september.

Heb je hierover nog vragen?
Vele vragen worden hier beantwoord

Kijk voor meer informatie over corona op www.info-coronavirus.be/nl of bel het gratis nummer 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur). Daarnaast informeert de overheidsdienst voor Volksgezondheid doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via Twitter en Facebook. De Vlaamse overheid verzamelt alle relevante informatie op www.vlaanderen.be/corona. Je kan hier ook inschrijven voor een nieuwsbrief. Als je nog bijkomende vragen hebt, kan je bellen naar het gratis informatienummer 1700.