Crisisopvang

Wat?: 

Bevindt u zich in een crisissituatie dan kan u tijdelijk opgevangen worden. Voorbeelden van crisissituaties zijn huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de opvang van toegewezen asielzoekers, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van uw enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, enz. In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Voorwaarden: 

De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Prijs?: 

De bijdrage wordt bepaald op basis van een financieel-sociaal onderzoek