Cultuur in Wuustwezel

Er waait een frisse wind door het cultuurbeleid in Wuustwezel.

Samen met het Beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum en de Bibliotheek van Wuustwezel dragen we het cultuuraanbod naar buiten en zorgen we voor een aanvullende programmatie.

Streven naar samenwerking en gemeenschapsvormende activiteiten wordt hoog in het vaandel gedragen. De gemeentelijke Cultuurdienst is er voor iedereen in Wuustwezel!

Activiteiten van de gemeentelijke cultuurdienst:

  • Het uitwerken van het cultuurbeleid in functie van de gemeentelijke meerjarenplanning.
  • Het berekenen van de subsidies voor de erkende socio-culturele verenigingen
  • Het beheer van de culturele infrastructuur
  • De organisatie van de kunsttentoonstelling tijdens Kruisweg kermis i.s.m. de Cultuurraad
  • De organisatie van de Vlaamse Feestdag op 11 juli
  • De ondersteuning van de werking van de erkende cultuurverenigingen
  • De organisatie van de Week van de Amateurkunsten (WAK) i.s.m. de Cultuurraad
  • Het begeleiden en coördineren van verschillende erfgoedprojecten en organisatie van de Erfgoeddag i.s.m. de Cultuurraad
  • Het organiseren van de Gedichtendag i.s.m. de Cultuurraad