De ouderenadviesraad

Gezond ouder wordenDe ouderenadviesraad adviseert het gemeentebestuur over alles wat de ouderen aanbelangt. Ze stellen een ouderenbeleidsplan op, ze subsidiëren ouderenverenigingen, ze organiseren informatienamiddagen over thema's die ouderen aanbelangen (bv. ouderen in het verkeer, gezond ouder worden, enz.).

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Christine Paelinckx, tel. 03 690 46 14.

De huidige samenstelling:

Naam Geleding
Fons Gommers Voorzitter
Leo Van Put Penningmeester
Jeanne Thielens Okra Gooreind
Lieve Baplue Okra Gooreind
Martha Vochten Okroa Wuustwezel
Chris Goetschalckx Okra Wuustwezel
Frans Loos Okra Wuustwezel
Stan De Bruyn Okra Loenhout
Rosa Van den Heuvel Okra Loenhout
Maria Vermeiren Okra Loenhout
Jan Koyen KWB ouderenwerking
René Van Looveren Concierge bejaardenwoningen Sportlaan
Frans Ruts Landelijke Gilde ouderen
Jos Herrygers vrije deelnemer
Jos Lostrie vrije deelnemer
Frans Van Hees vrije deelnemer
Kelly de Jong Deskundige - ldc Ter Wezel
Ines Francken Deskundige - ldc Wijkhuis
Glenn Verelst Schepen van lokaal sociaal beleid
May Aernouts Schepen voor ouderenbeleid