De raad voor gemeenschapsontwikkeling

De Raad voor Gemeenschapsontwikkeling wordt kortweg RGO genoemd. Het zijn 2 werkgroepen binnen de Cultuurraad. Elke groep vertegenwoordigt 1 geografisch gebied binnen de gemeente Wuustwezel, namelijk RGO Gooreind en RGO Wuustwezel.

Ze hebben als taak het overleg en de samenwerking tussen de verschillende verenigingen, buurtschappen en geïnteresseerden van een deelgemeente te stimuleren. Ze bespreken de plaatselijke aangelegenheden en organiseren gezamenlijke activiteiten zoals het Gooreindse tuinfeest, de 11 juli-viering, ...