De sportraad van Wuustwezel

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad en geeft het gemeentebestuur advies over alle mogelijke aangelegenheden die verband houden met sport in de gemeente Wuustwezel: opmaak sportbeleidsplan, onderhoud en verhuur van de gemeentelijke sportinfrastructuur, subsidieverdeling, organiseren van sportactiviteiten zoals de scholenveldloop, line dance, enz. Ieder jaar houdt de sportraad ook een kampioenenviering. Daar worden de sportbelofte, de sportvrouw, de sportman, de sportploeg en de laureaatsportverdienste van het afgelopen jaar gevierd. 

De verslagen van deze adviesraad kan je op eenvoudig verzoek bekomen bij Kristof Alen, tel. 03 690 46 28

De huidige samenstelling:

Naam Geleding
Ivo Schoofs Voorzitter
Georges Michel Ondervoorzitter
Gerda Baeyens  
Patrick Philipsen  
Marc Schellekens  
Dennis Schoonvliet  
Ronny Suykerbuyk  
Christina Vochten  
Bart Voeten  
Kristof Alen Secretaris
Rit Luyckx Schepen van sport