Dementiecafé

Dementie komt niet alleen.  Personen met dementie, familieleden en mantelzorgers hebben vele vragen en  kampen met gevoelens van verwarring, onrust, moeheid en ook onmacht.
Daarom slaan een aantal voorzieningen en organisaties uit de regio de handen in elkaar, om personen met dementie en ook hun familieleden en mantelzorgers samen te brengen in een praatcafé dementie.
Het praatcafé wil de zorgen van alle betrokkenen lichter maken, en wil ook ‘licht’ brengen voor hen die ‘dolen’, de persoon met dementie zelf, maar ook familieleden en mantelzorgers in hun zoektocht naar antwoorden en in het doolhof van voorzieningen.
In het praatcafé wordt deskundige informatie verstrekt, maar het is vooral een plaats waar mensen die te maken hebben met dementie op een informele manier, in de ontspannen sfeer van een café, elkaar kunnen ontmoeten.
Per café wordt een deskundige geïnterviewd over een bepaald aspect van dementie; uiteraard kunnen vragen gesteld worden, maar gewoon luisteren kan net zo goed.

Met dit initiatief willen we dus mensen die te maken krijgen met dementie ondersteunen en dementie bespreekbaar maken.

Praktisch
‘Noorderlicht’ –regionaal praatcafé dementie- wordt driemaandelijks georganiseerd op de een dinsdagnamiddag of dinsdagavond:

  • Het café gaat door in het dienstencentrum van OCMW-Kalmthout, De Groten Uitleg,  Kerkeneind 20 te 2920 Kalmthout.
  • Je bent welkom in het café vanaf 13.30u of 19.00 u. Men start een half uurtje later met het informatieve gedeelte.
  • Om 16.00u of  21.30u ronden we af, maar wie wil kan gerust napraten bij een drankje.
  • Het praatcafé is gratis toegankelijk voor iedereen.  Vooraf inschrijven hoeft niet.

Er is tevens een dementiecafé Dwaallicht te Malle:

  • Het café gaat door in de ridderzaal van KASTEEL RENESSE, Lierselei 28-30 te 2390 Oostmalle.
  • Je bent welkom in het café vanaf 13.30u en we starten het informatieve gedeelte om 14.00u.
  • Om 16.00u ronden we af, maar wie wil kan gerust napraten bij een drankje.
  • Het praatcafé is gratis toegankelijk voor iedereen.  Vooraf inschrijven hoeft niet.

De persoon met dementie is uiteraard welkom; indien u echter oppas wenst, kan dit ook.  Contacteer hiervoor de oppasdienst van uw gemeente, het OCMW of uw ziekenfonds.
Een programmafolder is verkrijgbaar bij het OCMW of bij de infopunten in de gemeente.

Een gedetailleerd programma is beschikbaar bij het OCMW of op de website: http://www.noorderlicht-praatcafe-dementie.be.