Elk vaccin wordt zo snel mogelijk ingezet

De Vlaamse overheid doet er alles aan om elk beschikbaar vaccin zo snel mogelijk toe te dienen. Toch zijn er altijd vaccins die al geleverd zijn, maar nog niet toegediend. Ze lijken ‘op voorraad’ te zitten.

Waarom zijn nog niet alle geleverde vaccins gebruikt?

Er is een minimale doorlooptijd tussen het moment dat een vaccin wordt aangekondigd, in ons land arriveert en het toegediend wordt aan een persoon.

De hoeveelheid vaccins die geleverd worden, neemt momenteel elke week toe. Dat zorgt ervoor dat de voorraad schijnbaar ook elke week groter wordt. Maar elk vaccin dat toekomt, heeft een minimale doorlooptijd voor het toegediend kan worden.

De geleverde vaccins worden meteen toegewezen en vervolgens getransporteerd naar een vaccinatiecentrum. Daarnaast moeten de mensen een uitgenodiging ontvangen, voordat deze een spuitje kunnen krijgen.

Op laatjevaccineren.be vind je een duidelijk schema dat toont welke weg een vaccin moet afleggen voor de toedoening en wat de standaard doorlooptijd is per type vaccin.