Formulieren

algemeen

Ga na welke voorschriften, vergunningen, bouw/milieuovertredingen, erfgoedregels en andere er gelden op basis van een concreet adres.

Vraag meteen advies op maat op basis van jouw (ver)bouw- of andere plannen:

       - je hebt een pand/perceel op het oog, maar wil eerst weten welke voorschriften gelden en wat de laatst vergunde toestand is?

       - Je hebt concrete plannen voor een nieuwbouw, verbouwing of restauratie en wil weten of ze mogelijk zijn?

       - Je hebt concrete vragen aangaande de exploitatie van vergunnings- of meldingsplichtige ingedeelde inrichtingen of activiteiten?

       - Je wil de bouw- of milieudossiers bekijken die zijn afgeleverd voor een specifiek pand/perceel?

Lokaal bestuur Wuustwezel heft een gemeentebelasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken op het grondgebied van Wuustwezel. De belastingplichtige (meestal de uitgever) moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur.

Het aangifteformulier voor 2020...

Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een attest van de gemeente dat, desgevallend het bestaan van hinder ten gevolge van werken van algemen nut bevestigt.

Dit formulier dient bezorgd te worden op het gemeentehuis, tav de technische dienst (2de verdiep).

Na goedkeuring van dit document door het schepencollege kunnen volgende formulieren worden opgestuurd:

 •  Aanvraagformulier tot het verkrijgen van de erkenning door het participatiefonds
 •  Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een inkomenscompensatievergoeding

Meer info hierover kan je vinden op deze pagina

 

Heb je een vraag; Wil je iets melden ?

Door middel van dit formulier kan dit.

Wil je graag deelnemen aan onze dorpsdag op zondag 25 september 2022?

Vul dan hier het inschrijvingsformulier in!

INSCHRIJFFORMULIER IDEEËNAVOND SCHOOLOMGEVING KLIM OP EN MATER DEI

Meer ruimte voor kinderen aan de schoolpoort

Woensdag 27 maart 2019 in GC ’t Schoolhuis om 19.30u

Met dit formulier kan je een klacht indienen over de dienstverlening van de gemeente.

Vrije tijd

In Wuustwezel is er geen zwembad. De sportievelingen die wensen te zwemmen, kunnen een toelage van 20% verkrijgen op hun maandabonnement, beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden in de omliggende gemeenten Hoogstraten, Kalmthout, Kapellen, Brasschaat en Zundert. Dit geldt zowel voor individuele zwemmers als voor verenigingen die naar het zwembad trekken.

Het reglement raadplegen
Je aanvraag indienen

Je organiseert een activiteit? Doe dan een 'aanvraag evenement'.
We maken een onderscheid tussen het invulformulier voor kleine evenementen en grote evenementen.

Klein evenement: buurtfeest, fuif of sportevenement voor minder dan 100 personen, ... 
Groot evenement: festival, fuif of sportevenement meer dan 100 personen, ...
 
Wanneer je vrijwilligers inschakelt voor de beveiliging op je evenement, moet je hier een specifieke toelating voor aanvragen. Bezorg dit document, samen met uittreksels uit het strafregister ten laatste 2 weken op voorhand aan de dienst evenementen via evenementen@wuustwezel.be.

Zoek je meer info over het organiseren van een evenement?
Check dan deze tips.

De vrijetijdspas laat je toe om tegen verminderd tarief deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten. De vrijetijdspas wordt uitgereikt voor één jaar en geeft recht op een korting van 50% op activiteiten van gemeentelijke en OCMW-diensten.

Klik op volgende link om het formulier te downloaden: Aanvraagformulier vrijetijdspas

Organiseer je een buurtfeest? Voorzie dan een activiteit voor de kinderen! Huur een springkasteel, voorzie ijsjes, laat een clown komen, …

Het gemeentebestuur wil deze activiteiten promoten: onkosten voor een kinderactiviteit worden tot €150 terugbetaald.

Vul dit formulier in, steek er de bewijzen van onkosten bij en bezorg het aan de jeugddienst

Vul dit formulier in om deel te nemen aan de infoavond over de UiTPAS voor verenigingen van maandag 14 maart 2022 in GC Kadans.

Gemeentelijk petanquetornooi voor buurtschappen en wijken

Op donderdag 7 juni gaat de Sporteldag in Wuustwezel door.

 • Wat: Sportdag voor vijftigplussers
 • Waar: Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5, 2990 Wuustwezel
 • Wanneer: Donderdag 7 juni vanaf 13 uur
 • Kostprijs: € 5 incl. gezond tussendoortje, cake, 1 gratis drankje en koffie à volonté en verzekering

Kies 2 activiteiten van een uur of 1 activiteit die een hele namiddag duurt. 

Vul dit formulier in om deel te nemen aan de Burendag op dinsdag 31 mei.

Jeugdcultuur is een belangrijk thema binnen het Wuustwezels Jeugdbeleid. Met deze subsidie willen wij, de jeugdraad en de jeugddienst, jongeren in Wuustwezel stimuleren om iets in elkaar te boksen.

Met jeugdcultuur bedoelen we evenementen en activiteiten die niet alledaags zijn. Heb je bijvoorbeeld altijd al eens je eigen modeshow of fototentoonstelling willen organiseren? Speel je in een beginnend groepje? Heb je plannen voor de organisatie van een skatecontest of een Fifa kampioenschap? Boek je graag een voorstelling met een komiek of theatergezelschap? Het zijn allemaal voorbeelden van jeugdcultuur die in aanmerking kunnen komen voor een JoW-subsidie. Natuurlijk zijn buiten deze voorbeelden alle ideeën welkom.

Nog vragen? Spring gerust eens binnen op de jeugddienst of spreek iemand van de jeugdraad aan!

Lees het reglement er maar eens op na...

...of download het aanvraagformulier.

 

Vul dit formulier in om deel te nemen aan de open cultuuravond van maandag 21 maart 2022 in GC Kadans.

Lokaal bestuur Wuustwezel biedt je een receptie aan ter gelegenheid van de prijsuitreiking van de Kruiswegkermistentoonstelling en de onthulling van het monumentaal kunstwerk door Eric Verhelst. 
Maandag 30 augustus 2021 vanaf 20 uur nodigen we je graag uit in het amfitheater van GC Kadans, Achter d'Hoven 15. 
Tot dan! 

Je organiseert een fuif? Dan moet je verplicht security voorzien. Indien je vrijwilligers inschakelt die de security op zich nemen (voor kleine fuiven), dan vraagt de politie de gegevens van deze vrijwilligers. Gebruik hiervoor het formulier toezichters fuif’ en steek het bij je aanvraagformulier evenementen.

Lees hier de richtlijnen na in verband met het inzetten van toezichters.

Stemming Wuustwezels sportgala 2020

Een mooi toneeljaar wordt afgesloten met een gezellig samenzijn... 
Donderdag 27 september 2018 om 20 uur in GC Kadans.
Sfeervolle avond met muziek, woord, een hapje en een drankje.

Zorg en Welzijn

Gezins- en bejaardenhulp omvat allerlei huishoudelijke taken waaronder ook het onderhoud van de woning valt, maar niet enkel en alleen het onderhoud.

Gelieve hiervoor op volgende link te klikken om doorverwezen te worden naar de mantelzorg-pagina.

Mantelzorg

Met dit formulier kan je een toelage aanvragen voor een gehandicapte bejaarde die bestendig hulp van derden behoeft en die niet in een inrichting verblijft.

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Toelage voor de thuisverzorging van een zwaar gehandicapt kind tussen 1 en 25 jaar, wonende in Wuustwezel.

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Met dit formulier kan je een toelage bekomen. Dit geldt voor:

 1. inwoners met bepaalde medische of therapeutische noden
 2. inwoners die thuis palliatief verzorgd worden

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

 

Met dit formulier kan je als werkgever  een toelage aanvragen wanneer je jongeren met een beperking regelmatig tewerkstelt.

voor een gehandicapte bejaarde die bestendig hulp van derden behoeft en die niet in een inrichting verblijft.

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Met dit formulier kan je een toelage aanvragen voor tussenkomst in de vervoerskosten van en naar een beschutte werkplaats aan tewerkgestelde personen met een handicap.

Het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Met dit formulier kan je een geboortepremie aanvragen voor de geboorte / adoptie van je kind.

het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Kan u één of meerdere Oekraïners tijdelijk opvangen, laat het ons weten door dit formulier in te vullen.

Met dit formulier kan u zich laten inschrijven voor een servicewoning in Wuustwezel.

Met dit formulier kan je een premie aanvragen voor personenalarmsysteem.

het reglement raadplegen

Je aanvraag indienen

Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente zoeken we inwoners die de Oekraïense of Russische taal beheersen. Voldoe je aan het profiel, laat het ons dan weten.

Personen met dementie kunnen soms de weg kwijt geraken. Vanuit onze bezorgdheid om deze kwetsbare groep, hebben we een fiche voor vermiste personen opgesteld.
Met deze fiche willen we het makkelijker maken om iemand die vermist is, zo snel mogelijk terug te vinden.

downloaden kan hier

Wie zelf geconfronteerd wordt met dementie of een naaste met dementie heeft, staat er niet niet alleen voor. In Wuustwezel en omgeving zijn er allerlei organisaties en diensten die je ondersteunen. Al deze ondersteunende diensten en organisaties hebben we in een handige infofolder gebundeld.

downloaden kan hier

Met dit formulier kan u zich op de wachtlijst voor de poetsdienst plaatsen.
Gelieve u alleen in te schrijven wanneer er enkel gepoetst moet worden.

Doelgroep van de poetsdienst zijn bejaarden en invaliden.
Indien jonger dan 60 jaar gelieve een attest van invaliditeit te bezorgen aan het OCMW.

Burger(Levensloop)

Met dit formulier breng je de dienst Bevolking op de hoogte van een verandering van beroep. Deze wijziging wordt in het rijksregister genoteerd.

De betwisting van het vaderschap wordt vermeld in de rand van de geboorteakte. Bijgevolg moet een afschrift van deze akte steeds aangevraagd worden in de plaats van geboorte.

Onderstaande link verwijst u door naar de website "Mijn dossier" waar u met behulp van de elektronische identiteitskaart je gegevens in het Rijksregister kan raadplegen, maar ook enkele volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister kan afhalen. Deze documenten hebben de digitale handtekening van het Rijksregister, zijn dus rechtsgeldig en hebben bewijskracht.

Mijndossier.rrn.fgov.be

Onderstaand  formulier regelt de borgstelling voor het uitnodigen van een vreemdeling (afkomstig uit een niet-EU land) naar België.

Formulier verbintenis tot tenlasteneming.

Het gemeentebestuur kan binnenkort overgaan tot het verwijderen van de grafzerken van de graven waarvoor geen concessie is aangevraagd.

Vooraleer een grafzerk verwijderd wordt, krijgen de nabestaande(n) de kans om alles wat op de grafzerk staat en wat hij wil bijhouden, verzamelen. Zij maken dit met dit formulier kenbaar vooraleer ze overgaan tot verwijdering.

De grafzerk die door het gemeentebestuur wordt verwijderd, wordt vernietigd. De stoffelijke resten blijven ter plaatse begraven.

Het verwijderen van de grafzerk en/of ornamenten door de nabestaanden  kan gebeuren tussen 1 maart 2015 en 1 april 2015

Wonen en bouwen

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen hebt u geen architect nodig. U hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn. 

Het attest wordt verleend op basis van een door u opgemaakt schetsontwerp.

Zo kan u zonder veel kosten en zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Het lokaal bestuur wil de horecazaken bij een heropening alle kansen geven om dit veilig en succesvol te laten verlopen. Daarom kan je als horeca-uitbater een aanvraag indienen om het terras tijdens de zomermaanden uit te breiden.

Als je hier gebruik van wil maken, dien je best zo snel mogelijk het onderstaande formulier in. Onze diensten bekijken dan wat de mogelijkheden zijn. De uitbreiding mag de verkeersveiligheid uiteraard niet in het gedrang brengen. 

Een stedenbouwkundige inlichting geeft voor een perceel weer in welke zonering het perceel gelegen is volgens het gewestplan en of hetzij een RUP, hetzij een BPA, hetzij een verkaveling van toepassing is en welke specifieke voorschriften gelden.

Ga naar: Bouw- en verkavelingsaanvragen, aanvraag stedenbouwkundig attest, melding,...

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het aanleggen van vloerisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formulier je moet downloaden.

Factuurdatum 2021 - klik dan hier.

Factuurdatum 2022 - klik dan hier

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formulier je moet downloaden. 

Factuurdatum 2021 - klik dan hier.

Factuurdatum 2022 - klik dan hier

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van dakisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formulier je moet downloaden. 

Factuurdatum in 2021 - klik dan hier.

Factuurdatum in 2022 - klik dan hier.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het plaatsen van muurisolatie kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formulier je moet downloaden. 

Factuurdatum in 2021 - klik dan hier.

Factuurdatum in 2022 - klik dan hier.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van een gemeentelijke premie voor het vervangen van je verwarming kan je hieronder downloaden. Kijk naar je factuurdatum om te weten welk formulier je moet downloaden. 

Factuurdatum in 2021 - klik dan hier.

Factuurdatum in 2022 - klik dan hier.

Milieu en natuur

Vanaf 1 april 2014 kun je je compostvat, aanbouwmodule of compostbak enkel nog aankopen op het recyclagepark.

Je betaalt dan de actuele verkoopprijs, zoals vastgesteld door IGEAN. De prijzen zijn als volgt:

 • Compostbak  - €60,00
 • Aanbouwmodule - € 50,00
 • Compostvat + stok - € 35,00

Na de aankoop op het recyclagepark kun je je aankoop direct mee naar huis nemen.

De gemeente geeft ook nog een subsidie van 50% op de aankoopprijs. Om deze subsidie te bekomen vul je onderstaand aanvraagformulier in en bezorg je dit samen met een kopie van je kasticket aan de gemeente terug. 

Aanvraagformulier Subsidie voor compostvaten en -bakken

De gemeente Wuustwezel is overtuigd van het belang van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, poelen, knotbomen, alleenstaande bomen, e.d.) en wil de aanleg van groenstructuren bevorderen met een subsidie. Hier kan u het subsidiereglement en aanvraagformulier terugvinden.

Het gemeentebestuur van Wuustwezel geeft een toelage voor het in stand houden en beschermen van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen. Hier kan je het reglement en het  aanvraagformulier terugvinden.

Thuisloket