algemeen

Aangifteformulier voor het verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk

Lokaal bestuur Wuustwezel heft een gemeentebelasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken op het grondgebied van Wuustwezel. De belastingplichtige (meestal de uitgever) moet binnen de veertien dagen na de verspreiding aangifte doen bij het gemeentebestuur.

Het aangifteformulier voor 2020...

Lees meer

Ideeënavond Schoolomgeving

INSCHRIJFFORMULIER IDEEËNAVOND SCHOOLOMGEVING KLIM OP EN MATER DEI

Meer ruimte voor kinderen aan de schoolpoort

Woensdag 27 maart 2019 in GC ’t Schoolhuis om 19.30u

 
1 Begin 2 Voltooid
Straat en nummer
Hoeveel personen wil je inschrijven ?
Lees meer

Aanvraagformulier voor het verkrijgen van een gemeentelijk attest van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein

Aanvraagformulier tot het verkrijgen van een attest van de gemeente dat, desgevallend het bestaan van hinder ten gevolge van werken van algemen nut bevestigt.

Dit formulier dient bezorgd te worden op het gemeentehuis, tav de technische dienst (2de verdiep).

Na goedkeuring van dit document door het schepencollege kunnen volgende formulieren worden opgestuurd:

Lees meer

KLACHTENBEHANDELING

Met dit formulier kan je een klacht indienen over de dienstverlening van de gemeente.

Persoonlijke gegevens
U vindt uw Rijksregisternummer op de voorzijde van uw SIS-kaart of, indien u dit heeft aangevraagd, achteraan op uw identiteitskaart. Het Rijksregisternummer bevat 11 cijfers, waarvan de eerste 6 de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden Geef enkel de cijfers in, dus zonder punten en streepjes.
Informatie

Door op indienen te klikken verstuurt u dit formulier naar onze diensten. U krijgt ook een email bij het indienen van dit formulier

 

Lees meer

Contact

Heb je een vraag; Wil je iets melden ?

Door middel van dit formulier kan dit.

Lees meer
Abonneren op algemeen