Burger(Levensloop)

Verwijdering grafzerk en/of ornamenten

Het gemeentebestuur kan binnenkort overgaan tot het verwijderen van de grafzerken van de graven waarvoor geen concessie is aangevraagd.

Vooraleer een grafzerk verwijderd wordt, krijgen de nabestaande(n) de kans om alles wat op de grafzerk staat en wat hij wil bijhouden, verzamelen. Zij maken dit met dit formulier kenbaar vooraleer ze overgaan tot verwijdering.

De grafzerk die door het gemeentebestuur wordt verwijderd, wordt vernietigd. De stoffelijke resten blijven ter plaatse begraven.

Lees meer

Verbintenis tot tenlasteneming

Onderstaand  formulier regelt de borgstelling voor het uitnodigen van een vreemdeling (afkomstig uit een niet-EU land) naar België.

Formulier verbintenis tot tenlasteneming.

Lees meer

raadpleging gegevens Rijksregister

Onderstaande link verwijst u door naar de website "Mijn dossier" waar u met behulp van de elektronische identiteitskaart je gegevens in het Rijksregister kan raadplegen, maar ook enkele volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister kan afhalen. Deze documenten hebben de digitale handtekening van het Rijksregister, zijn dus rechtsgeldig en hebben bewijskracht.

Mijndossier.rrn.fgov.be

Lees meer

Aanvraag Afschrift betwisting vaderschap

De betwisting van het vaderschap wordt vermeld in de rand van de geboorteakte. Bijgevolg moet een afschrift van deze akte steeds aangevraagd worden in de plaats van geboorte.

Persoonlijke gegevens
U vindt uw Rijksregisternummer op de voorzijde van uw SIS-kaart of, indien u dit heeft aangevraagd, achteraan op uw identiteitskaart. Het Rijksregisternummer bevat 11 cijfers, waarvan de eerste 6 de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden Geef enkel de cijfers in, dus zonder punten en streepjes.
Informatie
Geef hier de reden van aanvraag op, eventueel met wat uitleg.

Door op indienen te klikken verstuurt u dit formulier naar onze diensten. U krijgt ook een email bij het indienen van dit formulier

 

Lees meer

Aangifte Wijziging Beroep

Met dit formulier breng je de dienst Bevolking op de hoogte van een verandering van beroep. Deze wijziging wordt in het rijksregister genoteerd.

Persoonlijke gegevens
U vindt uw Rijksregisternummer op de voorzijde van uw SIS-kaart of, indien u dit heeft aangevraagd, achteraan op uw identiteitskaart. Het Rijksregisternummer bevat 11 cijfers, waarvan de eerste 6 de geboortedatum van de kaarthouder aanduiden Geef enkel de cijfers in, dus zonder punten en streepjes.
Informatie

Door op indienen te klikken verstuurt u dit formulier naar onze diensten. U krijgt ook een email bij het indienen van dit formulier

 

Lees meer
Abonneren op Burger(Levensloop)