Milieu en natuur

Inschrijf formulier: gerinkel naar de winkel

Straat en huisnummer
Lees meer

Subsidies ter bescherming van zwaluwnesten

Het gemeentebestuur van Wuustwezel geeft een toelage voor het in stand houden en beschermen van nestgelegenheden voor huis-, boeren- en gierzwaluwen. Hier kan je het reglement en het  aanvraagformulier terugvinden.

Lees meer

Subsidie voor kleine landschapselementen

De gemeente Wuustwezel is overtuigd van het belang van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, poelen, knotbomen, alleenstaande bomen, e.d.) en wil de aanleg van groenstructuren bevorderen met een subsidie.

Lees meer

Subsidie voor compostvaten en -bakken

Vanaf 1 april 2014 kun je je compostvat, aanbouwmodule of compostbak enkel nog aankopen op het recyclagepark.

Je betaalt dan de actuele verkoopprijs, zoals vastgesteld door IGEAN. De prijzen zijn als volgt:

  • Compostbak  - €60,00
  • Aanbouwmodule - € 50,00
  • Compostvat + stok - € 35,00

Na de aankoop op het recyclagepark kun je je aankoop direct mee naar huis nemen.

Lees meer
Abonneren op Milieu en natuur