Vrije tijd

Sportgala 2020

SPORTPRESTATIES KALENDERJAAR 2020

Hier kan je je kandidaat stellen voor het Sportgala voor individuele sporter, sportploeg, laureaat sportverdienste of viering 25-, 50-, 75 en 100-jarig bestaan sportvereniging van de gemeente Wuustwezel.

enkel in te vullen indien viering 25-, 50-, 75- of 100-jarig bestaan van de vereniging

Hieronder kan je de nodige motivaties, sportieve CV, krantenknipsels, foto's e.d uploaden.
Je kan echter maar 1 bestand toevoegen. Wil je toch meerdere bestanden doorsturen zet ze dan even samen in een ZIP bestand. Maximale upload grootte is 16 MB.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 16 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx zip.
Lees meer

Stemming Wuustwezels sportgala 2020

Stemming Wuustwezels sportgala 2020

 
1 Begin 2 Sportpersoonlijkheid 3 Sportbelofte 4 Sportploeg 5 Voltooid

 

Hier kan je jouw stem uit brengen voor het Wuustwezels sportgala 2020.

Je kan per categorie een stem uitbrengen. Wie wordt de sportpersoonlijkheid, sportploeg en sportbelofte van het jaar?

Je  kan maar 1 keer stemmen voor alle categorieën

Enkel inwoners van Wuustwezel mogen hun stem uit brengen.
Lees meer

Toneelprijs Uilenspiegel

Een mooi toneeljaar wordt afgesloten met een gezellig samenzijn... 
Donderdag 27 september 2018 om 20 uur in GC Kadans.
Sfeervolle avond met muziek, woord, een hapje en een drankje.
Lees meer

Inschrijven Sporteldag

Op donderdag 7 juni gaat de Sporteldag in Wuustwezel door.

  • Wat: Sportdag voor vijftigplussers
  • Waar: Sporthal Wuustwezel, Slijkstraat 5, 2990 Wuustwezel
  • Wanneer: Donderdag 7 juni vanaf 13 uur
  • Kostprijs: € 5 incl. gezond tussendoortje, cake, 1 gratis drankje en koffie à volonté en verzekering

Kies 2 activiteiten van een uur of 1 activiteit die een hele namiddag duurt. 

Deze activiteiten duren een uur, en gaan door om 14.00 uur en om 15.30 uur. Kies 2 activiteiten.
Deze activiteiten duren een hele namiddag (met pauze en versnapering op de route). Kies 1 activiteit.
Lees meer

Inschrijfformulier gemeentelijk petanquetornooi

Gemeentelijk petanquetornooi voor buurtschappen en wijken

Ploeg Verantwoordelijke
Deelnemer 1
Deelnemer 2
Deelnemer 3
Data

De voorrondes worden op 2 dagen gespeeld. U kan hier uw voorkeur dag  doorgeven
Wij trachten zoveel mogelijk rekening te houden met uw keuze

De finale wordt gespeeld op vrijdag 5 juli om 19 uur

Lees meer

Vrijwilligersfeest 1 juni

Op vrijdag 1 juni nodigen we je uit op het vrijwilligersfeest vanaf 17 uur in het Gemeentepark van Wuustwezel.

Tot dan! 

Lees meer

Aanvraag vrijetijdspas

De vrijetijdspas laat je toe om tegen verminderd tarief deel te nemen aan gemeentelijke activiteiten. De vrijetijdspas wordt uitgereikt voor één jaar en geeft recht op een korting van 50% op activiteiten van gemeentelijke en OCMW-diensten.

Klik op volgende link om het formulier te downloaden: Aanvraagformulier vrijetijdspas

Lees meer

Suskewiet

Lees meer

Subsidieaanvraag organisatie grote sportactiviteit

Subsidieaanvraag organistatie grote sportactiviteit

* enkel voor door de gemeentelijke adviesraad erkende verenigingen
 

Contactpersoon + adres

Subsidiëring erkende verenigingen voor de organisatie van grote sportactiviteiten.

Artikel 1: Doel
Het gemeentebestuur wil het organiseren van grote sportactiviteiten door erkende verenigingen in de gemeente stimuleren.
Een grote sportactiviteit is een activiteit waaraan minimum 100 individuele deelnemers of 8 ploegen deelnemen. Aan volgende voorwaarden dient eveneens voldaan te worden:
-    de activiteit wordt georganiseerd op Wuustwezels grondgebied;
-    de activiteit richt zich voornamelijk tot inwoners van Wuustwezel;
-    het bestuur van de sportraad dient een advies uit te brengen over het project aan het College van Burgemeester en Schepenen;

Artikel 2: Doelgroep
Verenigingen die erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad (jeugdraad, cultuurraad, ouderenadviesraad, welzijnsraad), uitgezonderd de gemeentelijke sportraad. De verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad kunnen voor deze activiteiten subsidies krijgen via hun jaarlijkse subsidieaanvraag.

Artikel 3:
Minstens 2 maanden voor de activiteit dient een aanvraag ingediend te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen met opgave van de geraamde kosten.

Uiterlijk 30 dagen na de georganiseerde sportactiviteit dient er een bewijsvoering te gebeuren op het voorgeschreven formulier. Deze bewijsvoering dient eveneens te bevatten:
-    naam en contactadres van de vereniging;
-    datum van de sportactiviteit;
-    plaats van de sportactiviteit;
-    omschrijving van de sportactiviteit;
-    rekeningnummer van de vereniging;
-    een financieel verslag met exact cijfermateriaal: uitgaven en inkomsten;
-    kopies van de originele rekeningen;
-    een schatting van het aantal deelnemers;
-    een schatting van het aantal toeschouwers.

Artikel 4:
Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over het al dan niet toekennen van subsidies en bepaalt de bedragen, na advies van het bestuur van de gemeentelijke sportraad. De betaling kan enkel gebeuren indien de gemaakte onkosten voldoende werden bewezen.

Artikel 5:
Per sportactiviteit kan 50% van de gemaakte kosten tot maximaal 250 euro worden uitbetaald.

Artikel 6:
De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren binnen de 30 dagen volgend op het binnenbrengen van de nodige bewijsvoering.

Artikel 7:
Wanneer een vereniging meerdere initiatieven per jaar wil organiseren, kan er slechts één in aanmerking komen voor betoelaging.

Lees meer

Pagina's

Abonneren op Vrije tijd