Ga na of er een bodemonderzoek nodig is op jouw grond

BodemonderzoekGronden die voorheen werden gebruikt voor bijvoorbeeld een garagewerkplaats of fabrieksterrein, zijn mogelijk verontreinigd doordat er vervuilende activiteiten op worden of werden uitgevoerd. Diezelfde gronden kunnen intussen reeds in gebruik zijn door bewoning of kleinhandel.

Voor dergelijke risicogronden is een bodemonderzoek nodig om na te gaan of de voormalige activiteiten bodemverontreiniging veroorzaakten. Bij verkoop moet de huidige eigenaar daarom een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.

Risicogronden van particulieren worden op kosten van OVAM onderzocht indien voldaan is aan de vrijstellingsvoorwaarden. Dat gebeurt omdat de huidige eigenaars de verontreiniging niet zelf hebben veroorzaakt. Ze kochten deze grond nadat de activiteiten zijn stopgezet en zijn dus niet verantwoordelijk voor eventuele bodemverontreiniging.

Jaarlijks selecteert de OVAM hiervoor een aantal gemeenten. Vanaf 1 juni kan je op www.degrotegrondvraag.be nakijken of er bodeminformatie beschikbaar is over de grond waarop je woont of werkt. Deze website geeft een eerste beeld, maar de informatie is nog niet volledig en wordt verder geactualiseerd. Als je wil weten of er een onderzoeksplicht van toepassing is op jouw grond kan je best informeren bij de milieudienst.

Meer info
Milieudienst - 03 690 46 23 - milieu@wuustwezel.be