Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening van de gemeente Wuustwezel (GECORO), adviseert over aangelegenheden die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening en stedenbouw in Wuustwezel.

De GECORO vergadert afhankelijk van de te adviseren aangelegenheden doch met een minimale frequentie van 2 maal per jaar.

De adviezen worden uitgebracht op verzoek van het gemeentebestuur, als gevolg van een wettelijke procedure (o.a. structuurplan, gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, bouwverordening) of op eigen initiatief van de commissie.

De GECORO is samengesteld, naast de voorzitter/deskundige en een vast (niet stemgerechtigde) secretaris, uit 9 vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke geledingen (zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, milieu- en natuurverenigingen, de Boerenbond, de jeugd, ….) en uit 2 deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

De GECORO heeft eveneens een vertegenwoordiger in de gemeentelijke kwaliteitskamer (GKK).  Deze vertegenwoordiger heeft een waarnemende rol en wordt gekozen uit de deskundigen in de GECORO.  Momenteel is deskundig lid de heer Marc Bernaerts afgevaardigde in de GKK voor de GECORO. 

 

De huidige samenstelling:

Geleding naam
Landbouw John Vermeiren
Lokale adviesraad economie Ingrid Op 't Eijnde
Werknemers Frans Cornelissens
Cultuur Liliane Vanhove
Jeugd Simon Van bavel
Ouderen Adviesraad Alfons Gommers
Onderwijs Jan Van Gils
Gezinnen Roger Fockaert
Natuur en milieu Marc Vanbrabant
Deskundige 1 Marc Bernaerts
Deskundige 2 Ann Embrechts
   
Voorzitter-deskundige Evelien Meyvis
Vast secretaris Paul Deckers