Gescheiden riolering in de omgeving Slijkstraat - Baan

In de omgeving van de Slijkstraat en Baan worden 6 straten aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. Hierdoor kan het afvalwater van tientallen huishoudens worden afgevoerd naar de waterzuivering. Achteraf worden de straten volledig heraangelegd. Tot 12 september kunnen bewoners hun mening geven via wuustwezelwenst.be.

De plannen zijn uitgewerkt door Aquafin, Pidpa en het lokaal bestuur. Het project sluit aan op de doelstellingen van de Vlaamse Blue Deal en het Lokaal energie- en klimaatpact. Hiermee willen we het regenwater zoveel mogelijk ter plaatse laten infiltreren. Tegelijk zorgen we voor een hogere zuiveringsgraad van de waterlopen in onze omgeving. De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) geeft hiervoor subsidies aan gemeenten en rioolbeheerders.

Aparte toelichting per straat
Aquafin heeft plannen voor de aanleg van riolering van de Slijkstraat en een gedeelte van de Kruisweg. Pidpa wil gaan werken in een ander deel van de Kruisweg, Baan en Heistraat. Tot slot komen ook de Molenstraat, Moleneind en Wolkenvenweg aan de beurt. In alle straten wordt een gescheiden riolering aangelegd. Nadien wordt de straat volledig heraangelegd.

Per straat of zone is er een aparte toelichting gemaakt. Op wuustwezelwenst.be staan verschillende filmpjes, waarin de voorlopige plannen worden toegelicht en waarover je nog tot 12 september je mening kan geven.

Regenwater laten infiltreren
De straten worden opengebroken voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het afvalwater wordt met een droogweerafvoer (DWA) afgevoerd naar de waterzuivering, terwijl het regenwater met aparte buizen naar de omliggende waterlopen wordt geleid. Bij alle aanwonenden komt een deskundige van Pidpa langs om hier tips over te geven.

Timing
Het subsidiedossier voor de rioleringsplannen wordt in augustus van dit jaar ingediend bij VMM. In september worden de bemerkingen uit de burgerparticipatie verwerkt en volgt er een infomarkt in oktober. Vervolgens wordt een definitief ontwerp ingediend bij VMM. Na het nodige omgevingsonderzoek, wordt vervolgens de omgevingsvergunning voor werken aangevraagd.

Tenslotte kan het project worden aanbesteed. Het is de bedoeling dat de werken beginnen in 2023 en uitgevoerd worden in verschillende fasen, die samen ongeveer 18 maanden in beslag nemen.