Het gemeentelijk informatieblad

Het "W-tje" is het informatieblad waarmee het gemeentebestuur de Wuustwezelse bevolking informeert over haar beleid en regelgeving. Verenigingen krijgen in dit medium eveneens de kans hun activiteiten voor te stellen. Enkel activiteiten die voor iedereen of voor een ruimer publiek openstaan, worden opgenomen. Teerfeesten, bestuursvergaderingen en andere activiteiten die uitsluitend bestemd zijn voor de leden van de eigen vereniging, worden niet opgenomen.

Het magazine telt 20 pagina's en verschijnt maandelijks, behalve in augustus. Het W-tje wordt huis aan huis bedeeld door de post.

Het laatste nummer vind je hier.