Het meerjarenplan van het gemeentebestuur

Sinds 2014 werkt de gemeente met een striktere meerjarenplanning. Hierbij trachten we tot een betere afstemming te komen tussen de nieuwe beleidsprojecten en de financiële draagkracht van de gemeente. Concreet geeft het Meerjarenplan een antwoord op de vraag: wat wordt er in welk jaar uitgevoerd en kunnen we dit dan betalen?

In bijlage kan je de meest recente versies van het Meerjarenplan 2019 - 2022 raadplegen voor gemeente en OCMW met de bijhorende toelichting.