Het meerjarenplan van het gemeentebestuur

Sinds 2014 werkt de gemeente met een striktere meerjarenplanning. Hierbij trachten we tot een betere afstemming te komen tussen de nieuwe beleidsprojecten en de financiële draagkracht van de gemeente. Concreet geeft het Meerjarenplan een antwoord op de vraag: wat wordt er in welk jaar uitgevoerd en kunnen we dit dan betalen?

In bijlage kan je de meest recente versies van het Meerjarenplan 2019 - 2022 raadplegen voor gemeente en OCMW met de bijhorende toelichting. 

In zitting van 24 juni 2019 werden door Gemeenteraad en OCMW-raad een eerste reeks aanpassingen goedgekeurd aan de meerjarenplannen voor het dienstjaar 2019. Ook deze kan je in bijlage terugvinden. Deze bijlages werden gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 25 juni 2019.

In zitting van 30 september 2019 werden door Gemeenteraad en OCMW-raad een tweede reeks aanpassingen goedgekeurd aan de meerjarenplannen voor het dienstjaar 2019. Ook deze kan je in bijlage terugvinden. Deze bijlages werden gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 1 oktober 2019.

In zitting van 04 november 2019 werden door Gemeenteraad een derde reeks aanpassingen goedgekeurd aan de meerjarenplannen voor het dienstjaar 2019. Ook deze kan je in bijlage terugvinden. Deze bijlages werden gepubliceerd op de gemeentelijke website op datum van 7 november 2019.