Het OCMW-bestuur

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert maandelijks en neemt alle beleidsbeslissingen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor de agendapunten over personen en individuele dossiers.  Een aantal bevoegdheden delegeert de raad aan de vergaderingen van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités.

Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid. De nieuwe raad werd verkozen op 8 januari 2019. De burgemeester is als voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege ook voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De agenda's en besluiten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Vast Bureau

Het Vast Bureau doet dienst als het dagelijks bestuur van het OCMW en voert de beslissingen uit die worden genomen door de raad.

Het Vast Bureau volgt de dagelijkse werking van alle diensten en instellingen van het OCMW en personeelsbeleid. Het heeft een bevoegdheid voor kleine aankopen en investeringen en geeft advies voor grote aankopen en investeringen.

Sinds januari 2019 zijn de leden van het college voor burgemeester en schepenen ook de leden van het vast bureau.

De agenda's en besluiten van het Vast Bureau

Bijzondere comité Sociale dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) behandelt de dossiers “recht op maatschappelijke integratie” en andere (financiële) steunverlening.
De maatschappelijk werkers wonen de vergadering bij en geven toelichting. Het Bijzonder Comité vergadert maandelijks. De vergaderingen en besluiten van het BCSD zijn niet openbaar.

De huidige samenstelling: 

  • Katrin Kempenaers - voorzitter
  • Verelst Glenn
  • De Rijcker Evert
  • Lostrie Anke
  • Cathy Lenaers
  • Beyers Petra
  • Brant Chil
  • Matheeusen Karin
  • Laccroix Petra

De voorzitter van het BCSD wordt van rechtswege toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau.

Deontologische code

Door alle lokale mandatarissen (zowel gemeente als ocmw) werd een deontologische code onderschreven. Deze deontologische code voor mandatarissen omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes dat de lokale mandadarissen tot leidraad dient bij de uitoefening van hun mandaat, bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking, om belangenvermenging te vermijden en bij de onderlnge samenwerking tussen de mandatarissen.