Huisvesting & energie

Recht op welzijn betekent ook dat iedereen recht heeft op behoorlijke huisvesting. Zowel voor crisisopvang als bij andere huisvestingsproblemen kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW. Betalingsmoeilijkheden van de energiefactuur betekenen vaak het begin of de oorzaak van huisvestingsproblemen. Het OCMW kan je helpen deze problemen te overwinnen.