Huisvesting ouderen

Sociale huurwoningen voor ouderen
De sociale woningmaatschappij De Voorkempen-HE verhuurt bejaardenwoningen in Wuustwezel, Sterbos en Gooreind.
Het bedrag van de huur van de toegewezen woning wordt bepaald naar rato van het inkomen, de waarde en de ouderdom van de gehuurde woning. U informeert zich hiervoor bij de sociale huisvestingsmaatschappij.

Woningen met dienstverlening van het OCMW
Het OCMW beschikt over 40 aangepaste woningen voor ouderen die zich nog kunnen behelpen en minimum 60 jaar zijn. Meer informatie over deze woningen vind je op de pagina's van het OCMW.

Zelfstandig thuis blijven wonen als 65+er
Wordt u geconfronteerd met de fysieke ongemakken van het ouder worden en voert u daarom aanpassingswerkzaamheden uit aan uw woning? Past u uw woning aan aan de fysieke gesteldheid van een inwonend bejaard gezinslid? (bv. de installatie van een traplift, een inloopdouche, enz.) Misschien komt u in aanmerking voor een Vlaamse aanpassingspremie.
Bij het gemeentelijk woonloket kan u steeds terecht voor hulp bij het overlopen van de voorwaarden of het samenstellen van de aanvraagdossiers. Deze gids biedt u alvast enkele praktische tips om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Woonzorgcentrum St.-Jozef
Opname in het woonzorgcentrum kan vanaf de leeftijd van 60 jaar.  Meer informatie omtrent het rusthuis vind je op de pagina's van het OCMW.
Daarnaast zijn er ook heel wat woonzorgcentra in de ons omringende gemeenten.  Je kan je rechtstreeks inschrijven op de wachtlijst van een van deze woonzorgcentra, of je kan ervoor opteren om via het OCMW van Wuustwezel tijdelijk in een woonzorgcentrum uit de omgeving geplaatst te worden, tot er plaats vrijkomt in Wuustwezel.