Huisvuil en afvalpreventie

Wuustwezel is al jaren goed bezig met haar afvalbeleid. Al enkele jaren behoren we tot de besten van de klas binnen de IGEAN-gemeenten.

Met zijn allen doen we reeds jaren ons best om de afvalberg te verkleinen. De gemeente organiseert allerlei selectieve Huis-aan-huis of wijkophalingen: GFT+, restafval, KGA,  PMD, papier en karton, grof vuil, oude metalen en AEEA. Voor afvalfracties die niet aan huis worden opgehaald en recycleerbaar zijn, kan je altijd terecht op de intergemeentelijke recyclageparken. Daarnaast staan er verspreid op het grondgebied van onze gemeente glasbollen en textielcontainers waarin je glas en textiel kan deponeren.

De belangrijkste doelstellingen van ons gemeentelijk afvalstoffenbeleid zijn en blijven:

  • minder restafval sorteren
  • meer recycleren
  • kostenbesparend werken

Vanaf 1 januari 2021 zullen de tarieven voor huisvuil en gft en voor het recyclagepark, net als de openingsuren voor het recyclagepark worden aangepast. Meer info hierover vind je in het speciaal hiervoor uitgebrachte afvalkrant of op de website van IGEAN